Hyödyt työnantajalle

Kun työntekijät voivat hyvin, voi yrityskin paremmin.

Mitä hyötyä perheystävällisyyden toteuttamisesta on yritykselle?

Lisää työhyvinvointia:

 • vanhakantaiset asenteet korjaantuvat
 • toimintatavat muuttuvat
 • joustavuus ja luovuus työaika- ym. ratkaisuissa lisääntyvät
 • työn ja muun elämän tasapaino paranee

Parantaa toimintakulttuuria:

 • johdon/lähijohtajien tietotaito, asenne ja oma esimerkki perheystävällisyyden toteuttamisessa kehittyvät
 • reilu ja aiempaa tasapuolisempi päätöksenteko eri tilanteissa
 • pelisäännöt selkiytyvät

Tuo kustannussäästöjä:

 • sairauspoissaolot vähenevät
 • vaihtuvuus vähenee

Parantaa työnantajamielikuvaa:

 • maine perheystävällisenä työnantajana on rekrytointivaltti
 • ylpeys ja kiitollisuus omasta työpaikasta
 • työntekijät sitoutuvat työnantajaan ja työyhteisöön

Tuottavuus paranee:

 • työteho kasvaa
 • prosessit toimivat
 • resursointi paranee
”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.