Perheystävällinen työpaikka -ohjelman vaiheet

Ohjelman eteneminen

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta halua kehittää perheystävällisiä käytäntöjään:

 • Päämääränä on kehittää organisaatiota sekä työnantajaa että työntekijää palvelevilla tavoilla.
 • Ohjelmaan osallistuminen on maksullista ja sen toteutukseen voi sitoutua vaiheittain.
 • Muutostyön onnistumiseen tarvitaan sekä ylimmän johdon että esimiesten sitoutumista, henkilöstön näkemysten kokoamista ja onnistunutta viestintää.
 • Työnantajan vastuulla on ohjelman käytännön toteuttaminen omassa organisaatiossaan: henkilöstökyselyn koordinointi, kehittämistoimenpiteiden läpivienti, viestintä, raportointi ym.
 • Itse henkilöstökyselyn toteuttaa ja analysoi Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy.
 • Jotkut muutokset perheystävällisyydessä voivat tapahtua organisaatiossa nopeastikin, joskus aikaa ja resursseja tarvitaan enemmän. Muutosten läpivientiin tarvitaan työaikaa ja vastuuhenkilöitä.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman onnistunut toteuttaminen etenee vaiheittain:

Vaihe 1. Alkukartoitus

Väestöliitto valmistelee aloituspalaverin, jossa käydään konkreettisesti läpi:

 • ohjelman toteutus
 • työnantajan painotukset ohjelmassa
 • tavoitteet
 • alustava aikataulu toteutukselle

Vaihe 2. Kehittämissuunnitelma

Työnantaja laatii alkukartoituksen perusteella kehittämissuunnitelman. Suunnitelma tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen hyväksytetään Väestöliitossa.

Vaihe 3. Kehittämistyö

Työnantaja vastaa kehittämistoimien toteutuksesta. Kehittämistyön etenemistä ja sen aikaista toimintaa arvioidaan Väestöliiton toimesta osana Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen saamisen kokonaisarviointia.

Vaihe 4. Perheystävällisyyden kokonaisarviointi

Kokonaisarviointi koostuu:

 1. lähtötilanteesta
 2. etenemisestä ohjemassa
 3. henkilöstökyselyn tuloksista
 4. lakisääteisten henkilöstö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tarkistuksesta.

Tunnuksen saavuttaminen

Kun kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti, siirrytään Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen myöntämiseen. Jos kehittämistoimet ovat pitkälti kesken, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja lisävaiheista perheystävällisyyden kehittämisessä. Myönnetty Perheystävällinen työpaikka -tunnus on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Tunnuksen ylläpito edellyttää perheystävällisyyden raportointia Väestöliittoon ja vuosimaksun maksamista.

”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.