Perheen määritelmä

Koska meillä kaikilla on perhe.

Perheellä tarkoitetaan tässä laajasti niitä henkilöitä, jotka vastaaja katsoo kuuluviksi perheeseensä (omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, omat sisarukset ym.)

Lainsäädännössä perheen määritelmä ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside.

Toisaalta perheenjäseniksi ei tässä yhteydessä suositella liitettäviksi aivan vapaasti keitä tahansa (esim. ex-puolison sukulaisia, lemmikkieläimiä ym.).

Työyhteisöjä kannustetaan määrittelemään työnantajan vetämänä oman organisaation määritelmä perheelle ja käyttämään sitä perheystävällisyyden kehittämistyössä.

Teimme alkuvuodesta 2018 Perheen määritelmä -kyselyn, johon tuli lähes 800 vastausta. Tuloksista voit lukea alla olevasta tiedostosta:

Perheen_maaritelma_kyselyn_analyysi_070318

”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.