Työkalut

Hyvä mielikuva kasvaa todellisista teoista.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman vaiheet

Perheystävällisyyden henkilöstökysely
Tarjoamme käyttöönne henkilöstökyselyn erillisen hinnaston mukaan.
Kysy lisää.

Vaihe 1: Alkukartoitus, henkilöstökysely

Perheystävällisyys-henkilöstökysely on keskeinen osa Perheystävällinen työpaikka -ohjelman alkukartoitusta organisaatioissa, joissa henkilöstömäärä on yli 30.

Kyselyn toteutus ei sisälly suoraan ohjelman hintaan.

Henkilöstökysely toteutetaan sähköisenä webropol-kyselynä. Kysely koostuu strukturoiduista ja avokysymyksistä. Lomaketta voidaan osin räätälöidä kunkin organisaation tarpeiden ja lähtötilanteen mukaan.

Kyselyssä on kaikille yhteisiä osioita ja lisäksi oma osionsa esihenkilöinä toimiville.

Kyselyn hinta koostuu kyselyn suunnittelusta, toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista.

Kyselyn tulosten analysoinnin ja raportoinnin jälkeen organisaatio pääsee laatimaan perheystävällisyyden kehittämissuunnitelmaansa.

Vaihe 4: Kokonaisarviointi, henkilöstökysely

Perheystävällisyyden seurantakysely toteutetaan kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen  jälkeen.

Kyselyssä toistetaan samoja kysymyksiä kuin alkukartoitusvaiheessa, painottaen kohtia, joissa organisaatiossa on ollut eniten kehitettävää.

Kysely toteutetaan webropol-kyselynä, samoin kuin alkukartoituksen henkilöstökysely.

Seurantakyselyn tulosten analysoinnin jälkeen organisaatio voi edetä seurantavaiheen henkilöhaastatteluihin ja toimipistekäynteihin, joiden jälkeen sen on mahdollista saada Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

Jos kyselyn tulokset osoittavat, että kehittämistoimet ovat pitkälti kesken, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja lisävaiheista perheystävällisyyden kehittämisessä.

Vaiheet 1 ja 4: Perheystävällisyyden itsearviointikeskustelu

Perheystävällisyyden alkukartoitus ja vastaavasti seurantavaihe alle 30 hengen organisaatioissa toteutetaan itsearviointikeskusteluina.

Keskustelut toteutetaan joko Väestöliiton fasilitoimina tai Väestöliiton kouluttamien fasilitoijien tekemänä. Hinta ja toteutus sovitaan erikseen: arviointikeskustelut eivät sisälly ohjelman hintaan.

Keskustelut toteutetaan max 10 hengen ryhmissä, ja keskustelu kestää noin 1,5-2 tuntia.

Keskustelujen pohjalta organisaatio pääsee laatimaan perheystävällisyyden kehittämissuunnitelmaa.

Vaihtoehtoisesti alkukartoituksen menetelmänä voidaan alle 30 hengen organisaatioissa käyttää fokusryhmähaastatteluja, mutta seurantavaiheessa käytetään tällöin joko itsearviointikeskusteluja tai henkilöstökyselyä.

Erilliset toimeksiannot ohjelman eri vaiheissa

Alkukartoituksen koonti tm. erilliset toimeksiannot, jotka eivät kuulu ohjelman perushintaan eivätkä liity yllä oleviin erikseen ostettaviin palveluihin: hinta erillisen tarjouksen mukaan.

”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.