Kehittämisen verkosto

Positiivinen vaikutus myös viivan alle.

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on koonnut avoimen toimijaverkoston suomalaisen työelämän kehittämiseen. Ohjelman rakenteen hyvin tuntevat toimijat (konsultit) tarjoavat perheystävällisyyden kehittämispalveluitaan työnantajille.

Perheystävällisyyden kehittämisen verkostossa mukana olevat asiantuntijat

Ohjelmassa mukana olevat organisaatiot voivat hyödyntää verkoston toimijoiden palveluita kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa.

  • Jokainen toimija vastaa itse tarjoamiensa palveluiden sisällöistä, laadusta ja hinnoittelusta.
  • Konsulttien käyttö tai palveluiden ostaminen on kunkin organisaation omassa harkinnassa.
  • Väestöliitto ei auditoi palveluntarjoajia.

Väestöliitto ohjaa organisaatioita ohjelmassa ja myöntää kokonaisarvioinnin jälkeen Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Ohjelman onnistunut toteuttaminen ei edellytä ulkopuolisen toimijoiden ja palvelujen käyttöä.

Seuraavat toimijat tuntevat Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman ja tarjoavat perheystävällisyyden kehittämiseen liittyviä palveluja.

Ekvalita Ab

Tasa-arvo- ja moninaisuusasiantuntijuutta.

Yhteystiedot:
Malin Gustavsson, toimitusjohtaja
malin.gustavsson[@]ekvalita.fi

Fambition Consulting Oy

Tulevaisuuden työelämän asiantuntija ja edelläkävijätyönantajien kumppani. Uudistamme käsityksiä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Konsultointi, Työnantajamielikuva, Esimies- ja työyhteisövalmennukset, FAM Back -paluuohjelma. Taustallamme ja suurin omistajamme on yli 2 000:n urahenkisen äidin yhdistys Mothers in Business MiB.

Yhteystiedot:
Laura Hannola, työelämävisionääri
laura.hannola[@]fambition.fi

Family Matters Oy

Konsultointiyritys, joka auttaa asiakkaitaan luomaan perheystävällisiä työpaikkakäytäntöjä. Työkaluja perheystävällisten palveluiden ja työpaikkakulttuurin kehittämiseen (yritysasiakkaat) että konkreettiseen perheiden tukemiseen (yksilöllinen konsultointi).

Yhteystiedot: Minna Koskelo, Service Designer
minna.koskelo[@]familymatters.fi

KivaQ Oy

Tarjoamme asiantuntijapalveluita tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi työpaikoilla. Tarjoamme henkilöstökyselyjen ja KivaE-tasa-arvokyselyn lisäksi mahdollisuuden räätälöidä kyselyitä työpaikan omiin tarpeisiin. Menetelmiimme kuuluvat myös työyhteisön kehittämisworkshopit sekä esimiesten ja johdon valmennukset. Toimimme ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Yhteystiedot: Ove Näsman, toimitusjohtaja
ove.nasman[@]kivaq.fi

Työvalmennus Futuuri Oy

Työpaluun sujuminen: tavoitteiden yhdistäminen, käytännön tuki ja rakenteiden luominen työhönpaluun tueksi.

Yhteystiedot: Päivi Saatsi, toimitusjohtaja
paivi.saatsi[@]tyovalmennus.fi

Framestory Oy

Framestory etsii yhteistä näkemystä erilaisiin työelämän haasteisiin. Toimintaympäristö muuttuu ja työelämä sen mukana. Asioista sopiminen ja yhteensovittaminen on kaikkien yhteinen päämäärä. Ihmiset työnsä äärellä ovat keskiössä, menetelmiä vaihdellaan toimintakulttuuria ja työyhteisöä kunnioittaen. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat työyhteisöjen kehittäminen, esimiestyö ja johtaminen sekä verkostotyöskentely.

Yhteystiedot: Sirkka Salonen-Nummi, työyhteisövalmentaja
sirkka.salonen-nummi[@]framestory.fi

Repo Work Oy

Repo Work tukee työpaikkoja kehittymään ihmislähtöisiksi ja auttaa edistämään työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainoa tarjoamalla konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työkäyntäntöjen kehittämiseksi. Tuotamme organisaatiolle tietoa työpaikan ihmis-, ikä- ja perheystävällisyydestä ja työhyvinvoinnista. Teemme tutkimuksia ja Työhyvinvoinnin tilinpäätöksiä, joilla organisaatio voi seurata työpaikan työhyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä.

Yhteystiedot: Anna Kilponen, toimitusjohtaja
anna.kilponen[@]repowork.fi

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on investointi, joka tuottaa todellisia tuloksia.